Wie zijn we

Het Pajottenlands Centrum vzw is een door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende dienst voor de gezinszorg onder het nummer 31200.

Missie en Waarden

Het Pajottenlands Centrum vzw wil een sociale partner zijn in de thuiszorg vanuit een pluralistische visie op de samenleving.
Het Pajottenlands Centrum biedt dienstverlening aan huis met de Dienst Gezinszorg en de Dienst Logistieke Zorg / Huishoudhulp.
De dienst voor gezinszorg biedt dienstverlening met continue aandacht voor de kwaliteit en vanuit een relatie van gelijkwaardigheid die tot de hoogst mogelijke tevredenheid leidt van zowel de gebruikers als van de medewerkers.

Toekomstvisie

Onze visie is per definitie ondergeschikt aan een op democratische wijze tot standgekomen wetgeving.

In onze snel veranderende samenleving worden we meer en meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, nieuwe vragen en nieuwe behoeften.

Het ontstaan van nieuwe gezinsvormen, de algemene onzekerheid alsmede nieuwe verwachtingen van gezinnen met betrekking tot de zorg, nopen tot nieuwe antwoorden.

Het caleidoscopisch beeld van nieuwe zorgvormen zal tot gestructureerde gehelen dienen samengebracht te worden.

Emancipatie en participatie zullen zeker basisconcepten zijn, waardoor er een verschuiving van aanbodzijde naar vraagzijde zal ontstaan.

Wij wensen ons bijgevolg in te schrijven in dit continue veranderingsproces teneinde antwoorden te vinden op de vragen van morgen.